§ 69.

Lamper som virksomheten stiller til disposisjon skal ikke kunne medføre eksplosjonsfare. Lampene skal til enhver tid holdes i god stand og gi tilstrekkelig godt lys i minst 10 timer.