§ 68.

Virksomheten skal sørge for tilstrekkelig belysning slik at arbeidet kan foregå på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.