§ 5.

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 1993. Samtidig oppheves Sikkerhetsforskrifter for kullgruvene på Svalbard, vedtatt av Direktoratet for Arbeidstilsynet 17. august 1979 nr. 4.