§ 3.

Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra disse bestemmelsene når det er vernemessig forsvarlig.