§ 67.

Det skal utarbeides skriftlig instruks for metangassmålinger. Det skal utarbeides rapport om måleresultatene.