§ 66.

Inspeksjonene skal omfatte:
 1. a.
  måling av metangass og kontroll av ansamlinger av kullstøv,
 2. b.
  ventilasjon i sin alminnelighet,
 3. c.
  forbygningen og hengens og veggenes tilstand,
 4. d.
  avsperring av farlige steder,
 5. e.
  stasjonære maskiner som kan representere brann- og eksplosjonsfare.