§ 65.

Virksomheten skal sørge for at det etter stans i arbeidet på mer enn 7 timer inspiseres på hver arbeidsplass før kullbryting starter. Inspeksjonen skal foretas i løpet av de 3 siste timer før arbeidet gjenopptas.