§ 64.

De deler av gruve som ikke er i drift og som ikke er avsperret, skal regelmessig inspiseres minst en gang i uken.