§ 63.

Luftgjennomgangen i returluftveg hvor faring og fordring ikke er tillatt og som ikke er avsperret, skal kontrolleres minst en gang i uken.