§ 62.

Virksomheten skal sørge for at alle arbeidssteder i gruven inspiseres minst en gang i skiftet.