§ 61.

Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over de arbeidstakere som er i gruven.