§ 60.

For å hindre spredning av brann, skal det settes opp steinstøv- eller vannbarrierer i samsvar med instruks.