§ 58.

Støvet i heng, på ligg og på sider i gruvegangen hvor det skal foretas steinstøvspredning, skal undersøkes regelmessig for brennbare bestanddeler.
Virksomheten skal utarbeide instruks for prøvetaking og rapportering.