§ 56.

I gruveganger som brukes til lasting, transport eller faring, skal kullstøv fjernes med regelmessige mellomrom. Det samme gjelder ventilasjonssjakter og -stoller så langt det er mulig.