§ 55.

Når forholdene gjør det nødvendig, skal virksomheten installere
  • -
    overvåkningsutstyr som automatisk og løpende måler gasskonsentrasjon på utsatte steder,
  • -
    automatiske alarmer og
  • -
    innretninger som automatisk avbryter elektriske installasjoner og forbrenningsmotorer.
Resultatene av de automatiske målingene skal registreres og oppbevares i et tidsrom på 12 måneder.