§ 54.

Hvis innholdet av metangass i luften på arbeidsstedet er 1,5 volumprosent eller mer, skal alle arbeidstakere straks trekkes ut av gruva.
Med mindre det gjelder arbeid for å fjerne faren, skal arbeiderne ikke tillates å gå tilbake før stedet er inspisert og funnet forsvarlig, jf. § 48.