§ 53.

Dersom innholdet av metangass i luften på et sted overstiger 1,0 volumprosent, skal strømtilførselen til alt elektrisk utstyr på stedet øyeblikkelig slås av, og den skal ikke slås på så lenge innholdet av metangass i luften overstiger nevnte mengde.
Bestemmelsene i foregående ledd gjelder ikke for eksplosjonssikre telefon-, signal-, pumpe- og ventilasjonsanlegg, hvis fortsatt drift er nødvendig for sikkerheten.