§ 52.

Før ordinær drift starter, skal det opprettes gjennomgående ventilasjon for hvert driftssted.