§ 50.

Virksomheten skal ha et dokumenterbart opplegg for jevnlig kontroll av ventilasjonssystemet og overvåking av driften av systemet. Opplegget skal også omfatte prosedyrer for kontroll med luftmengder, oksygeninnhold, kulldioksydinnhold og metangassinnholdet i luften i hvert ventilasjonsdistrikt.