§ 49.

Virksomheten skal utarbeide instruks for anlegg, drift og vedlikehold av ventilasjonssystemet i gruvene. Instruksen skal omtale hvem som kan gi ordre om endringer i ventilasjonssystemet. Instruksen skal spesielt omtale ventilasjonssystemer for blindort og oppfaringsdrifter og hvordan resirkulering skal unngås.