§ 47.

I alle stigesjakter skal det settes opp hvileplattformer på passende steder, og disse skal ikke ha mer enn 6 meters vertikal avstand.
Stigene skal enten rekke minst 1 meter over den overliggende plattform, eller det skal være faste håndtak til samme høyde.
Stigene skal være slik plassert at de dekker mannhullet i den underliggende plattform.