§ 46.

Stigene skal være slik montert at de trygt kan nyttes til faring. De skal være solid utført, sikkert festet og holdt i god stand.