§ 45.

I heisesjakter fra dagen og blindsjakter, hvor faringsstiger oppsettes, skal stigene monteres innebygd, betryggende atskilt fra heiskurv eller kibb.