§ 43.

Virksomheten skal utarbeide skriftlig instruks om særskilte tiltak ved faring på nærmere spesifiserte steile fall- eller stigningsforhold over lengre strekninger.