§ 41.

Virksomheten skal utarbeide instruks for bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr for sikker faring.