§ 38.

Hvor fordring foregår med ståltau og stasjonært maskineri på lengre avstander enn 40 meter, skal det finnes passende utstyr for signalisering til operatør på alle regulære stoppesteder. Instruks for signalisering skal utarbeides av virksomheten.