§ 36.

For å hindre at transportmidler ruller av gårde ukontrollert skal det nyttes sperreanordninger, stoppere, avkastere eller andre effektive innretninger.