§ 35.

På alle regulære stoppesteder hvor det er behov for å kople vogner sammen eller fra hverandre eller i forbindelse med kjøretøy, skal det være:
  1. a.
    Minst 60 cm fritt mellomrom fra vogn til nærmeste vegg eller til forbygning eller til andre hindringer
    og
  2. b.
    sikker avstand mellom vognene hvor disse står ved siden av hverandre på parallelle nabospor.