§ 34.

I gruvegangene skal det være tilstrekkelig høyde og bredde for at fordring kan foregå på en forsvarlig måte.