§ 33.

Virksomheten skal utarbeide instruks for bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr for sikker fordring.