§ 32.

Forbygning og hengsikring skal være av tilstrekkelig styrke og settes opp i overensstemmelse med instrukser utarbeidet av virksomheten. Instruksene for hvert arbeidssted, arbeidsområde eller fløts, skal inneholde bestemmelser om byggemåte, byggemønster, boltemønster og boltelengder.