§ 31.

Arbeidssteder, transport- og faringsveier i gruve skal, etter hvert som de drives, være effektivt beskyttet mot fall av stein eller kull. De skal holdes i sikker stand mens de er i bruk. Virksomheten skal utarbeide instruks for forbygning, sikring av heng og riving av forbygninger.