§ 30.

Før arbeidet gjenopptas etter sprenging, skal det kontrolleres at arbeidsplassen er sikkerhetsmessig forsvarlig.