§ 29.

Hvis 1,0 volumprosent metangass eller mer påvises, skal arbeidsleder straks varsles og gassen fjernes før sprenging.