§ 28.

 1. 1.
  Sprenging skal foregå med elektrisk eller elektronisk tenning.
 2. 2.
  Det skal brukes sprengstoff som er godkjent for bruk i kullgruver av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.
 3. 3.
  Borehull skal forlades i henhold til særskilt instruks.
 4. 4.
  Virksomheten skal sørge for at metangassmålinger blir gjennomført før lading og etter sprenging i rommet omkring sprengingsstedet.