§ 27.

Hvert arbeidssted under dagen skal ha en nødutgang til dagen i tillegg til den vanlige atkomst. For oppfaringsdrifter fastsetter virksomheten hvor langt det kan drives uten nødutgang.
Nødutgang skal være slik at skadet person kan transporteres gjennom den på båre.
Nødutgang skal holdes i sikker og farbar stand.
Nødutganger skal være merket.