Ny temaside om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Publisert 23.04.2020

Arbeidstilsynet har publisert en ny temaside om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen.

Innholdet på temasiden er basert på standarden NS-EN-689 og på Arbeidstilsynets tidligere publikasjon «Orientering om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren» (best.nr. 450).

Temasiden beskriver hvordan en slik kartlegging foregår i tre trinn: innledende vurdering, forenklet undersøkelse og detaljert undersøkelse, og hvordan måleresultater skal vurderes opp mot grenseverdier for kjemikalier i arbeidsatmosfæren.

Innholdet på temasiden er primært ment for fagpersoner med kunnskap om yrkeshygiene.

Les temasiden med undersider her:
Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Anne Marie Lund Eikrem, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmiljøfag og analyse.

Anne Marie Lund Eikrem

Seniorrådgiver

90 82 46 85