Arbeidsplan, vaktliste, turnus, skift- og turnusplan

En arbeidsplan er en skriftlig oversikt over når arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplaner kalles også vaktliste, turnus, skift- eller turnusplan.

Det er nødvendig å lage en arbeidsplan når arbeidstaker jobber til ulike tider på døgnet og arbeidstiden ikke kan fastsettes konkret i arbeidsavtalen. Dette er aktuelt hvis arbeidstakerne arbeider turnus eller skiftordning.

Planen skal vise hvilke uker, dager og tider arbeidstakere skal arbeide. En arbeidsplan bidrar til at arbeidstaker får en forutsigbar arbeidstid.

Arbeidsplan skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker så tidlig som mulig, og som hovedregel senest to uker før den starter. Eventuelle endringer i planen skal drøftes med samme frist. Vær oppmerksom på at en eventuell tariffavtale kan ha andre frister.

Regelverk

Reglene om arbeidsplan finnes i arbeidsmiljøloven § 10-3