Maler for arbeidsavtale

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale fram til 1. juli 2024. Denne avtalen kan benyttes for både faste og midlertidige stillinger.

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Oppsummering av nye krav fra 1. juli 2024

Mal som gjelder fram til lovendringen 1. juli 2024

Vi publiserer ny mal for arbeidsavtale før 1. juli. Vi prioriterer bokmålsmalen og publiserer oppdaterte maler på de andre språkene etter hvert.

Fram til da kan du bruke malene under. De er ment som en hjelp til å sette opp en arbeidsavtale, og er ikke oppdatert med de nye kravene som gjelder fra 1. juli 2024.

Malen består av to deler

Mal for avtale

Avtaleskjemaet har to sider. Vi anbefaler at begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) setter initialene sine (paraferer) på side 1, i tillegg til å signere på side 2. Det bekrefter at partene er enige om innholdet på begge sider.

Veiledning for utfylling

Du finner veiledning til utfylling på side to i dokumentene.

Slik bruker du malen for arbeidsavtale

Skjemaet er låst for redigering, og det er bare svarfeltene som er åpne for utfylling.

Du bør laste ned og åpne skjemaet på en datamaskin, siden mobiltelefoner og nettbrett har dårligere støtte for utfylling av PDF-skjemaer. Vi anbefaler at du bruker enten Adobe Reader eller en nettleser med full støtte for PDF-filer når du fyller ut.

Hvis du bruker en Apple-enhet (for eksempel en Mac), bør du bruke noe annet enn Preview-programmet. Grunnen er at Preview ikke har full støtte for PDF, og du kan få trøbbel med å åpne skjemaet.

Dersom du har problemer med å laste ned eller fylle ut, kontakt Signform på e-post: info@signform.no

Sist endret 

Skjemaene ble sist oppdatert desember 2023.


Konverter denne siden til PDF