Darbā Norvēģijā: Jūsu tiesības un pienākumi

Laipni lūdzam darbinieka statusā Norvēģijā! Jums ir svarīgi zināt savas tiesībām un pienākumus, kas attiecas uz jūsu darba attiecībām. Šeit jūs atradīsiet sev svarīgu informāciju.

Alga

Norvēģijā, ja strādājat noteiktās nozarēs, jums ir tiesības uz minimālo algu.

Norvēģijā nav vispārējas minimālās algas ("minstelønn"), taču dažās nozarēs minimālā alga ir ieviesta. Šīs nozares ir:

 • Celtniecība 
 • Uzkopšana
 • Izmitināšana, apkalpošana un ēdināšana
 • Kuģniecība un kuģubūve
 • Lauksaimniecība un dārzkopība
 • Zivsaimniecības nozares uzņēmumi
 • Elektronozare
 • Kravu pārvadājumi ar autotransportu
 • Pasažieru pārvadājumi ar tūrisma autobusiem

Pārbaudiet, vai saņemat minimālo algu (angļu valodā)

Likmes tiek regulāri atjauninātas.

Par jūsu algu jūs un jūsu darba devējs vienojas, noslēdzot darba līgumu. Sazinieties ar savas nozares arodbiedrību ("fagorganisasjon"), lai uzzinātu, kādas algas likmes tiek piemērotas.

Plašāka informācija par arodbiedrībām Norvēģijā (angļu valodā, eurofound.europa.eu)

Norvēģijā ir ierasts vienoties, ka alga tiek maksāta reizi mēnesī.

Alga tiek pārskaitīta tieši uz darbinieka bankas kontu. 

Algas izmaksas brīdī vai uzreiz pēc tam darba devējam ir jums jāizsniedz darba samaksas aprēķins ("lønnsslipp"), kurā norādīta jūsu bruto alga, nodokļu ieturējumi un citi ieturējumi, kas veikti no jūsu bruto algas, jums izmaksātā alga (neto alga) un atvaļinājuma naudas aprēķināšanas metode. Ja nesaņemat darba samaksas aprēķinu, jums tā ir jāpieprasa no sava darba devēja.

Ja jums ir elektroniskais ID (piemēram, "MinID" vai "BankID") (angļu valodā, difi.no), piesakoties sadaļā "my tax" (angļu valodā) skatteetaten.no), varat pārbaudīt, ko jūsu darba devēji ir ziņojuši par jūsu nodokļiem un algu.

Parasti darba devējs nevar veikt ieturējumus no jūsu algas vai atvaļinājuma naudas. Ieturējumus no darba algas var veikt tikai tad, ja tas ir noteikts likumā vai ir iepriekš rakstiski saskaņots. Ja kaut ko sabojājat vai pazaudējat, ieturējumus no jūsu algas var veikt, jums pēc negadījuma dodot tam savu piekrišanu.

Nekavējoties sazinieties ar darba devēju mutiski, pēc tam rakstiski.

Sazinieties ar savu arodbiedrību vai juristu / advokātu; pārbaudiet savu darba līgumu, darba laika uzskaites lapas, darba samaksas aprēķinus un līdzīgus  dokumentus.

Plašāka informācija par to, kā rīkoties, ja darba devējs nemaksā to, kas jums pienākas (angļu valodā)

Norvēģijā vispārējais noteikums ir tāds, ka visiem darbiniekiem ir tiesības uz atvaļinājumu ("ferie") un atvaļinājuma naudu ("feriepenger"). Jums gadā pienākas 25 darbdienas ilgs atvaļinājums. Darbdienas ir visas dienas, kas nav svētdienas vai likumā noteiktās nedēļas nogales vai valsts svētku dienas.

Darbiniekam ir tiesības un pienākums izmantot pilnu atvaļinājumu, un darba devējam ir pienākums nodrošināt, lai jūs izmantotu pilnu atvaļinājumu. Jūs nevarat brīvi izlemt, kad doties atvaļinājumā. Ja jums ir konkrēti brīvdienu plāni, atcerieties divus mēnešus iepriekš par to paziņot savam darba devējam, lai zinātu, kad būs jūsu atvaļinājums.

Ja nepiekrītat, gala vārds šajā jautājumā ir darba devējam, taču jūs tik un tā varat pieprasīt, lai jums ļautu izmantot trīs secīgas atvaļinājuma nedēļas galvenajā atvaļinājumu periodā no 1. jūnija līdz 30. septembrim.

Atvaļinājuma nauda aizstāj algu, kad esat atvaļinājumā, un tā ir vismaz 10,2 procenti no jūsu bruto algas. Atvaļinājuma nauda ir jāizmaksā, kad jums ir atvaļinājums nākamajā gadā vai kad jūs pārtraucat darba attiecības. Ja esat vecāks par 60 gadiem, likme ir 12,5 procenti, un jums ir tiesības uz vienu nedēļu ilgu papildu atvaļinājumu.

Plašāka informācija par atvaļinājuma naudu (angļu valodā)

Visiem, kas strādā Norvēģijā, ir jābūt nodokļu kartei ("skattekort"). Nodokļu karte parāda jūsu darba devējam, cik liels nodoklis ir jāietur no jūsu algas.

Ir divi veidi, kā jūs varat maksāt nodokļus:

 • Algas ieturējuma nodoklis
 • Parastais nodoklis

Algas ieturējuma nodoklis

Lielākā daļa ārvalstu darba ņēmēju, kas nesen uzsākuši darbu Norvēģijā, kad viņi piesakās nodokļu kartei (angļu valodā, skatteetaten.no), tiek automātiski iekļauti brīvprātīgajā nodokļu sistēmā, ieturot nodokli no algas ("kildeskatt på lønn"). Pēc tam jūs katru mēnesi maksājat fiksētu nodokļa procentu, ko jūsu darba devējs ietur no jūsu algas. Kad saņemat algu, jūsu nodoklis ir pilnībā samaksāts.

Jūs varat atteikties no algas ieturējuma nodokļa algas sistēmā un maksāt nodokli saskaņā ar parastiem noteikumiem, ja jums tā ir ērtāk. 

Parastais nodoklis

Ja maksājat nodokli saskaņā ar parastajiem noteikumiem, jūsu maksātais nodoklis tiek koriģēts atkarībā no tā, cik daudz jūs nopelnāt gada laikā.

Nākamā gada martā vai aprīlī pēc nostrādātā gada jūs saņemsiet nodokļu paziņojumu ("skattemelding") ar informāciju par jūsu ieņēmumiem. Jums ir jāpārbauda nodokļu paziņojums un, ja kāda informācija ir nepareiza, jāveic tajā izmaiņas.

Pēc tam jūs saņemsiet nodokļu aprēķinu ("skatteoppgjør"), kurā būs parādīts, vai nodokļos esat samaksājis pārāk maz vai pārāk daudz. Ja būsiet samaksājis(-usi) nodokļos pārāk maz, jums šis nodokļu parāds būs jāsamaksā. Ja būsiet samaksājis(-usi) nodokļos pārāk daudz, jūs šo pārmaksu saņemsiet atpakaļ.

Plašāka informācija par Norvēģijas nodokļu sistēmām (angļu valodā, skatteetaten.no)

Darba laiks

Jums kā darbiniekam Norvēģijā vienmēr ir tiesības zināt, kad un cik daudz strādāsiet. Tiek regulēts arī parastais darba laiks, tādējādi nodrošinot gan to, ka darbinieks nestrādā pārāk daudz, gan to, kad pienākas piemaksa par virsstundām.

Atbilstoši vispārējam noteikumam parastais darba laiks Norvēģijā ir šāds:

 • 9 stundas 24 stundu laikā (parastā darba diena)
 • 40 stundas 7 dienu laikā (parastā darba nedēļa)

Ir daži izņēmumi.

Plašāka informācija par darba laiku (angļu valodā)

Ja strādājat virsstundas ("overtid"), jums ir jāsaņem piemaksa vismaz 40 procentu apmērā no nolīgtās stundas likmes. Jūs varat noslēgt rakstisku vienošanos ar savu darba devēju, ka visas virsstundas vai daļa no tām var tikt atskaitītas. Piemaksa par virsstundām vismaz 40 procentu apmērā vienmēr ir jāmaksā papildus.

Plašāka informācija par virsstundām (angļu valodā)

Ja strādājat vairāk par 5,5 stundām, jums ir tiesības uz vismaz vienu darba pārtraukumu ("pause").

Ja strādājat 8 stundas, jums ir tiesības uz vismaz 0,5 stundas pārtraukumu.

Ja nav piemērotas telpas, kur pavadīt darba pārtraukumu, darba pārtraukums jāuzskata par apmaksātu darba laiku.

Ja strādājat par 2 stundām vairāk nekā ir parastais darba laiks dienā, jums pienākas 0,5 stundas pārtraukums un tas ir uzskatāms par daļu no darba laika.

Vidējā aprēķins ("gjennomsnittsberegning") pieļauj atšķirīgu darba laika sadalījumu, kas nozīmē, ka kādos periodos var strādāt vairāk par normālā darba laika limitu, savukārt citos periodos attiecīgi mazāk. Vidējais darba laiks nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.

Plašāka informācija par vidējā darba laika aprēķinu (norvēģu valodā)

Darbiniekiem ir tiesības uz vismaz:

 • 11 brīvām stundām pēc kārtas 24 stundu laikā
 • 35 brīvām stundām pēc kārtas 7 dienu laikā

Var tikt piemēroti izņēmumi vai citas vienošanās.

Nakts darbs (no pulksten 21.00 līdz .06.00) un darbs svētdienās būtībā nav atļauts, ja vien tas nav nepieciešams darba rakstura dēļ. Par samaksu par šo darbu ir jāvienojas rakstiski darba līgumā.

Plašāka informācija par darbu svētdienās (norvēģu valodā)

Plašāka informācija par nakts darbu (norvēģu valodā)

Visam laikam, kad esat darba devēja rīcībā, jābūt reģistrētam kā darba laikam. Darba devējam ir jābūt darba laika uzskaites kārtībai, un darbiniekiem ir jābūt informētiem par šo kārtību. Svarīgi, lai darba laika uzskaite būtu skaidra un viegli saprotama. Parasti darba sākuma un beigu laiks ir jāreģistrē.

Līgumi

Strādājot Norvēģijā, jums vienmēr ir tiesības uz rakstisku darba līgumu ("arbeidsavtale"). Tas nosaka, vai esat nodarbināts pastāvīgā vai pagaidu darbā, un šim līgumam ir jābūt neatkarīgi no tā, vai strādājat pilnu vai nepilnu slodzi.

Jums ir tiesības uz rakstisku darba līgumu ar savu darba devēju. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai tā ir pastāvīga vai pagaidu nodarbinātība, un neatkarīgi no tā, cik ilgi jūs strādāsiet, pat ja darbs ilgst tikai vienu dienu. Šim noteikumam nav izņēmumu.

Darba devēja pienākums ir nodrošināt rakstiska darba līguma noslēgšanu. Darba līgums ir svarīgs un apliecina jūsu nodarbinātību. Darba līgumā jābūt ietvertai svarīgai jūsu nodarbinātības informācijai, piemēram, algai, algas izmaksas laikam, darba laikam, atvaļinājuma naudai un darba ilgumam.

Izlasiet un saprotiet, kas rakstīts jūsu darba līgumā.

Svarīgi punkti ir:

 • Vai esat pastāvīgs vai pagaidu darbinieks?
 • Cik stundas dienā un nedēļā jūs strādāsiet?
 • Kur atrodas jūsu darba vieta? Vai jūs strādāsiet vairākās vietās?
 • Algas un samaksas noteikumi. Vai ir vienošanās par papildu atvaļinājuma naudu?

Citi īpašie nosacījumi:

 • Vidējā darba laika aprēķins
 • Nakts darbs un darbs svētdienās, un piemaksa par to
 • Ēdināšanas un izmitināšanas pabalsts, ja jums ir darba vieta vairākās vietās
 • Vai jūs no sava darba devēja īrējat mājokli?

Ja jums kaut kas nav skaidrs, jautājiet savam darba devējam.

Norvēģijas Darba inspekcija ("Arbeidstilsynet") neiesaka strādāt bez darba līguma.

Plašāka informācija par prasībām attiecībā uz darba līguma saturu (angļu valodā)

Darba līguma veidnes ir tulkotas vairākās valodās

Galvenais noteikums Norvēģijā ir pastāvīga nodarbinātība ("fast") un ka darba līgums ir spēkā līdz brīdim, kad to jūs vai jūsu darba devējs pārtraucat. Ja darba līgumā ir norādīts beigu datums, jūs esat pagaidu ("midlertidig") darbinieks. Ir īpaši noteikumi par to likumību.

Plašāka informācija par pagaidu vai pastāvīgu nodarbinātību (angļu valodā)

Jūs varat arī strādāt personāla atlases uzņēmuma ("bemanningsforetak/vikarbyrå") norīkojumā. Tad jūsu darba devējs ir personāla atlases uzņēmums, kas jūs pieņem darbā citā uzņēmumā. Tādā gadījumā jums nedrīkst būt mazāka alga un sliktāki darba apstākļi nekā pastāvīgajiem darbiniekiem, kuri veic līdzīgu darbu.

Ja strādājat dažādos diennakts laikos, darba devējam ir jāsagatavo darba grafiks ("arbeidsplan"), kurā norādīts, kurās nedēļās, dienās un laikos konkrētajam darbiniekam jāstrādā. Darba grafiks ir jāsagatavo pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darba uzsākšanas. Darba grafikam jābūt darbiniekiem viegli pieejamam.

Ja darba devējs jūs ir nosūtījis uz Norvēģiju veikt darba uzdevumu, jums būtībā ir tādas pašas tiesības kā Norvēģijas darbiniekiem. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad esat nodarbināts personāla atlases uzņēmumā vai grupā un esat nosūtīts darbā nodaļā Norvēģijā.

Plašāka informācija par norīkojuma darbiniekiem (angļu valodā)

Ja jūsu darba devējs jūs nosūta norīkojuma darbā, kur jums jāpavada nakts ārpus mājām, darba devējam parasti ir jānodrošina ēdināšana un izmitināšana. Var vienoties arī par fiksētu dienas naudu, apmaksu saskaņā ar rēķinu vai tamlīdzīgi. Ir arī noteiktas prasības attiecībā uz jūsu izmitināšanas standartu.

Plašāka informācija par izmitināšanas prasībām (angļu valodā)

Ja darba devējs pārtrauc ar jums darba attiecības, ir jābūt pamatotam iemeslam. Darba attiecību pārtraukšanai ("oppsigelse") jābūt rakstiskai. Jums ir tiesības strādāt un maksāt līdz darba attiecību pārtraukšanas termiņam, kas ir viens mēnesis, ja vien darba līgumā nav noteikts citādi. Termiņš ir nākamā mēneša pēc paziņojuma sniegšanas 1. datums.

Nopietnu darba līguma pārkāpumu gadījumā darba devējs var jūs atlaist no darba ("avskjed"). Tas nozīmē, ka darba līgums beidzas nekavējoties un jums jāpārtrauc darbs.

Plašāka informācija par darba attiecību pārtraukšanu (angļu valodā)

Ekonomiski grūtos laikos darba devējam var būt nepieciešams jūs atlaist no darba štatu samazināšanas dēļ ("permittering"). Pienākums strādāt un maksāt algu uz laiku tiks pārtraukts. Darba devējam ir jūs par to vispirms jāinformē, un jums var būt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu no NAV ("NAV").

Plašāka informācija par štatu samazināšanu (angļu valodā)

Norvēģijā lielākajai daļai darba devēju privātajā sektorā ir pienākums veidot saviem darbiniekiem pensijas uzkrājumu. To sauc par obligāto izdienas pensiju ("obligatorisk tjenestepensjon" – OTP) (angļu valodā, skatteetaten.no).

Jūsu darba devējam pensijas uzkrājumā ir jāmaksā vismaz 2 procenti no jūsu algas. Lai iegūtu tiesības uz OIP, jums ir jābūt Nacionālās apdrošināšanas sistēmas ("folketrygden") biedram (angļu valodā, nav.no).

Ja jums ir elektroniskais ID (piemēram, MinID vai BankID), jūs varat pārbaudīt, kurš pensijas līgums par jums ir noslēgts (norvēģu valodā, norskpensjon.no)

Ja uzskatāt, ka jūsu darba devējam ir pienākums veidot jūsu pensijas uzkrājumu, bet tas nav to nedara, jūs varat par to anonīmi ziņot Nodokļu inspekcijai (angļu valodā, skatteetaten.no).

Darba vide

Jums kā darbiniekam Norvēģijā ir tiesības uz drošu darba vidi. Darba vietai tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz drošumu, un daudz kas tiek regulēts ar likumu.

Jūsu darba devējs ir atbildīgs par to, lai darba vide darba vietā būtu droša. Darba devējam sadarbībā ar darbiniekiem jānovērtē iespējamie apdraudējumi darba vietā, kā arī tas ir atbildīgs par pasākumu ieviešanu, lai novērstu vai samazinātu darbinieku saslimšanas vai savainošanās risku darbā. Darba devējam ir jānodrošina, lai jūs saņemtu apmācību valodā, kuru saprotat.

Visos Norvēģijas uzņēmumus ir jābūt darba aizsardzības pārstāvim ("verneombud"), kuru ievēlē uzņēmuma darbinieki. Kā darbiniekam jums jāzina, kurš ir darba aizsardzības pārstāvis un kā jūs varat sazināties ar viņu sazināties. Darba aizsardzības pārstāvim ir jānodrošina, ka darba devējs pilda savus pienākumus attiecībā uz darbinieka drošumu, veselību un labbūtību. Ja jums darbā ir problēmas, varat tās apspriest ar darba aizsardzības pārstāvi.

Plašāka informācija par darba aizsardzības pārstāvi (norvēģu valodā)

Celtniecības un būvniecības nozarē, viesnīcu, restorānu un uzkopšanas nozarē ir izveidota reģionālo darba aizsardzības pārstāvju ("regionale verneombud") sistēma, kas palīdz darba devējiem un darbiniekiem darba vides darbā.

Plašāka informācija par reģionālo dabas aizsardzības pārstāvju sistēmu (norvēģu valodā, rvofond.no)

Jums kā darbiniekam ir arī pienākums sniegt ieguldījumu, lai darba vietā būtu droši un labi darba apstākļi. Ievērojiet uzņēmuma vadlīnijas, izmantojiet obligātos aizsardzības līdzekļus un palīdziet novērst nelaimes gadījumus un traumas. Informējiet darba devēju un drošības pārstāvi par bīstamiem darba apstākļiem.

HSE karte ("HSM-kort") ir obligātā karte (angļu valodā), kura darba vietā redzamā vietā pie apģērba ir jānēsā visiem būvstrādniekiem, apkopējiem un strādniekiem, kas strādā auto kopšanas, riteņu maiņas un riteņu uzglabāšanas jomā. Tas attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas Norvēģijā: Norvēģijas un ārvalstu, individuālajiem uzņēmumiem un personāla atlases uzņēmumiem un ilgtermiņa vai īstermiņa darba uzdevumiem.

Darba devēja pienākums ir pasūtīt jums HSE karti. Karte ir individuāla un derīga nodarbinātības periodā, un tā pēc diviem gadiem ir jāatjauno.

Ja neesat saņēmis HSE karti, jums par to ir jārunā ar savu darba devēju.

Plašāka informācija par HSE karti celtniecības un būvniecības nozarē (angļu valodā)

Plašāka informācija par HSE karti uzkopšanas nozarē (angļu valodā)

Plašāka informācija par HSE karti manuālās automašīnu kopšanas, riteņu maiņas un riteņu uzglabāšanas nozarē (angļu valodā)

Sazinieties ar Norvēģijas Darba inspekciju ("Arbeidstilsynet")

Sazinieties ar Norvēģijas Darba inspekciju, ja nesaņemat to, kas jums pienākas, jums nav HSE kartes vai ja darba vietā rodas citi nevēlami apstākļi.

Jūs varat zvanīt uz Norvēģijas Darba inspekcijas automātisko atbildētāju pa tālruni (+47) 73 19 97 00 vai apmeklēt Norvēģijas Darba inspekcijas konsultantus Ārvalstu darbinieku apkalpošanas centrā (angļu valodā, sua.no).

Ask us about laws and regulations

Here we can answer your questions about your rights and obligations related to employment in English, RomanianLithuanianRussian and Polish.

We can give you general guidance in our regulations.  We do not have the authority to make decisions in individual cases, but we will help you to use relevant laws and regulations so you can solve your own case. We can also tell you where to apply for help.

If you do not need guidance, but you want to report poor working conditions to Arbeidstilsynet, you can use our reporting tool. This tool is in Norwegian and English only.

Contact