Munca în Regatul Norvegiei. Drepturile şi obligaţiile dvs.

Bine aţi venit ca angajat în Regatul Norvegiei. Este important să cunoașteți drepturile și îndatoririle care decurg din raportul dvs. de muncă. Aici veți găsi informații importante şi utile.

🇷🇴 Romanian | 🇳🇴 Norwegian | 🇧🇬 Bulgarian | 🇬🇧 English🇪🇪 Estonian🇱🇹 Lithuanian
| 🇵🇱 Polish | 🇷🇺 Russian

Muncitorii străini și antreprenorii care călătoresc în Norvegia

Ai putea avea dreptul la mai mult, poate dublu

Plata salariului

În Regatul Norvegiei aveți dreptul la un salariu minim dacă lucrați în anumite sectoare de activitate. De asemenea, aveți dreptul la concediu medical și pensie.

Nu există un salariu minim național (minstelønn) în Regatul Norvegiei. Cu toate acestea, au fost stabilite salarii minime pentru anumite sectoare de activitate şi activităţi:

 • Construcții
 • Curățenie
 • Hoteluri, restaurante și catering
 • Industria construcțiilor navele
 • Agricultură și horticultură
 • Procesarea peștelui
 • Electricieni
 • Transport rutier de marfă
 • Transport rutier de pasageri cu autocarul

Verificați dacă primiți salariul minim (în engleză)
Valorile sunt actualizate periodic.

Salariul este negociat de dvs. cu angajatorul și este parte a contractului de muncă. Întrebați sindicatul (fagorganisasjon) din sectorul în care activați care este salariul minim aplicabil. Mai multe informații despre sindicatele din Regatul Norvegiei.

De regulă, în Regatul Norvegiei plata salariului se face o dată pe lună. La plata salariilor sau imediat după aceea, angajatorul vă va furniza un fluturaş de salariu (lønnsslipp) care arată salariul brut, reținerile sociale și fiscale, ceea ce primiți efectiv (salariul net) și metoda de calcul pentru indemnizația de concediu. Dacă nu primiți un astfel de fluturaş de salariu, trebuie să îl solicitați angajatorului.

De regulă, angajatorul nu vă poate reține din salariu sau din indemnizația de concediu de odihnă. Rețineri din salariu pot fi efectuate numai dacă este legal, sau convenit în scris, în prealabil. Dacă provocaţi o daună sau pierdeți un bun al angajatorului, trebuie să vă dați acordul pentru imputarea pagubei produse angajatorului.

Dacă lucrați într-un sector de activitate în care se aplică salariul minim, suma stabilită pentru acoperirea daunelor produse de pierderea /deteriorarea bunul angajatorului nu poate fi reținută din salariul dvs.

Contactați imediat angajatorul verbal și apoi în scris.

Contactați sindicatul dvs. sau un avocat / asistent legal. Anexați solicitării contractul de muncă, graficul de lucru, fluturaşii de salariu și documente similare.
Mai multe informaţii despre ce trebuie să faceţi când angajatorul nu plăteşte ceea ce vi se cuvine (în engleză)
Autoritatea Norvegiană de Inspecţie a Muncii (Arbeidstilsynet) nu are pârghii legale pentru a obliga angajatorul să vă plătească drepturile salariale restante, dar poate solicita angajatorului dvs. să plătească salariul corect, la timp, dacă lucrați în sectoare de activitate în care este stabilit un un salariu minim.

În Regatul Norvegiei, regula generală este că toți angajații au dreptul la concediu de odihnă (ferie) și la plata acestuia (feriepenger). Aveți dreptul la 25 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an. Zile lucrătoare sunt toate zilele săptămânii cu excepția duminicilor și a sărbătorilor legale.

Aveți dreptul și obligația de a efectua complet concediul de odihnă, iar angajatorul este obligat să se asigure că vă veţi efectua complet concediul de odihnă. Nu puteţi decide în mod unilateral când să efectuați concediul de odihnă. Dacă aveți planuri de concediu specifice, nu uitați să cereți acordul angajatorului cu două luni înainte. Dacă nu cădeți de acord, angajatorul are ultimul cuvânt. Cu toate acestea, este posibil să vă luaţi trei săptămâni de concediu de odihnă neînterupt în perioada principală de concedii, între 1 iunie și 30 septembrie.

Indemnizația de concediu este în plus față de salariul dvs. și constituie cel puțin 10,2 % din salariul dvs. brut. Indemnizația de concediu este aferentă anului anterior plății (anului de concediu) și trebuie plătită atunci când aveți un concediu în anul următor sau încetează contractul de muncă. Dacă aveți peste 60 de ani, sporul este de 12,5 % și aveți dreptul la un concediu suplimentar de o săptămână.
Mai multe informaţii despre indemnizația de concediu (în engleză)

Timpul de muncă

Ca lucrător în Regatul Norvegiei aveți dreptul de a cunoaște programul de lucru (când și cât veți lucra). Timpul de muncă este reglementat pentru a nu lucra peste o anumită limită și pentru a beneficia de compensații pentru muncă suplimentară prestată.

De regulă, norma de lucru obișnuit (arbeidstid) în Regatul Norvegiei este de:

 • 9 ore în 24 de ore (zi normală de lucru)
 • 40 de ore în 7 zile (săptămână normală de lucru)

cu câteva excepții.
Mai multe informaţii despre timpul de muncă (în engleză)

Dacă efectuați ore suplimentare (overtid), trebuie să beneficiați de un spor de cel puțin 40% din salariul orar convenit. Puteți încheia un acord scris cu angajatorul dvs. pentru recuperarea totală sau parțială a orelor suplimentare efectuate. Indemnizația pentru orele suplimentare de cel puțin 40% este plătită întotdeauna în plus.
Mai multe informaţii despre orele suplimentare (in engleza)

Trebuie să aveți cel puțin o pauză (pause) dacă lucrați mai mult de 5 ore și jumătate consecutiv.

Dacă lucrați timp de 8 ore, aveți dreptul la o pauză de cel puțin 30 de minute.

Dacă încăperea destinată pauzei nu îndeplinește condițiile necesare, pauza va fi considerată timp de muncă plătit.

Dacă lucrați 2 ore în plus față de programul de lucru obișnuit, aveți dreptul la o pauză de 30 de minute aceasta fiind considerată timp de muncă.

Calculul mediu permite o distribuție diferită a orelor de lucru (gjennomsnittsberegning), ceea ce înseamnă că în anumite perioade puteți lucra peste norma de lucru obișnuită și mai puțin în alte perioade. În medie, timpul de muncă nu trebuie să depășească 40 de ore pe săptămână.
Mai multe informaţii despre calculul mediu al orelor de muncă (în norvegiană)

Lucrătorii au dreptul la cel puțin:

 • 11 ore consecutive de repaus în 24 de ore
 • 35 de ore de repaus în timpul unei săptămâni /7 zile

Pot exista excepții sau alte acorduri.

Munca de noapte (între 21:00 și 06:00) și duminică nu sunt permise în mod normal, decât dacă natura activității o face necesară. Plata pentru aceast tip de muncă este stabilită în scris în contractul de muncă.
Mai multe informaţii despre munca desfăşurată duminica (numai în norvegiană)
Mai multe informaţii despre munca desfăşurată pe timp de noapte (numai în norvegiană)

Tot timpul pe care îl prestaţi în folosul angajatorului trebuie să fie înregistrat ca timp de muncă. Angajatorul trebuie să aibă un program pentru înregistrarea timpului de lucru, iar angajații trebuie informați despre aceast program. Este important ca înregistrarea timpului de muncă să fie clară și ușor de înțeles. Ca regulă generală, trebuie înregistrată zilnic ora de început și de sfârșit a programului de muncă.

Contractul de muncă

Cât timp lucrați în Regatul Norvegiei aveți dreptul la un contract de muncă încheiat în formă scrisă (arbeidsavtale). Acest lucru este valabil indiferent dacă contractul este încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată, chiar dacă munca durează doar o zi, fără excepții.

Este responsabilitatea şi obligația angajatorului să încheie un contract de muncă în formă scrisă. Contractul de muncă este important și vă confirmă raportul de muncă. Contractul de muncă trebuie să conțină informații importante legate de angajarea dvs., cum ar fi salariul, data la care se plătește salariul, timpul de muncă, plata concediului de odihnă și durata contractului de muncă.

Citiți și înțelegeți ce este important în contractul dvs. de muncă.

Punctele importante sunt:

 • Sunteți angajat pe perioadă determinată sau nedeterminată?
 • Câte ore trebuie să lucrați pe zi sau săptămână?
 • Unde este locul de muncii? Trebuie să lucrați în mai multe locații?
 • Salariul și condițiile de plată. Există indemnizație de concediu?

Alte condiții speciale:

 • Calcularea orelor medii de lucru.
 • Munca de de noapte, duminica și sporurile pentru acestea.
 • Indeminizația de deplasare dacă lucrați în diferite locații.
 • Închiriați locuința de la angajator?

Întrebați-vă angajatorul dacă ceva nu vă este clar. Contractul de muncă trebuie semnat cât mai curând posibil, de ambele părți, în termen de o lună de la începerea activității. Autoritatea Norvegiană de Inspecţie a Muncii (Arbeidstilsynet) nu recomandă munca fără forme legale (fără contract de muncă).

Mai multe informaţii despre cerinţele de conţinut într- un contract de muncă (în engleză)
Exemple ale contractelor de muncă traduse în mai multe limbi străine (în engleză)

De regulă, în Regatul Norvegiei, contractele se încheie pe perioadă nedeterminată (fast). Contractul de muncă este valabil până când acesta încetează din inițiativa dvs. sau a angajatorului. Dacă există o dată de încetare trecută în contractul de muncă, sunteți angajat pe perioadă determinată (midlertidig). Există reguli speciale pentru astfel de situații.
Mai multe informaţii despre angajare pe perioadă determinată sau nedeterminată (în engleză)

De asemenea, puteți lucra pentru un agent de muncă temporară/agenție de recrutare care pune la dispoziție forţă de muncă pe piaţă (vikarbyrå). Agentul de muncă temporară este angajatorul dvs. care va angajează să lucraţi pentru terți. În aceast caz nu trebuie să aveți condiții de salarizare și de muncă inferioare angajaților permanenți care îndeplinesc o muncă similară.

Dacă lucrați în diferite intervale orare, angajatorul trebuie să creeze un grafic de lucru (arbeidsplan) care să arate în care săptămâni/ zile și în ce interval orar trebuie să lucrați. Graficul de lucru trebuie pregătit din timp, cu cel puțin două săptămâni înainte de a începe lucrul. Graficul de lucru trebuie să fie pus la dispoziție angajaților.

Dacă angajatorul dumneavoastră din ţara de origine v-a detașat în Regatul Norvegiei pentru a efectua o lucrare, aveți în esență aceleași drepturi ca și angajații norvegieni. Acest lucru se aplică și dacă sunteți angajat de către un agent de muncă temporară sau lucrați pentru o întreprindere care face parte dintr-un grup de întreprinderi și sunteți trimis la o filială din Regatul Norvegiei.
Mai multe informaţii despre angajaţii detaşaţi în cadrul prestătii de servicii transnațional (în engleză)

Dacă angajatorul vă trimite la o lucrare unde este necesar să petreceți noaptea în afara localității de domiciliu, de regulă, angajatorul trebuie să vă asigure indemnizație de deplasare (diurnă+cazare). Se poate acorda o sumă forfetară, sau se pot rambursa cheltuielile cu documente justificative. În plus, sunt stabilite anumite cerințe şi condiţii pentru standardul de cazare.
Mai multe informaţii despre standardele pentru cazare (în engleză)

Dacă angajatorul vă concediază, trebuie să existe un motiv rezonabil. Încetarea contractului trebuie să fie făcută în scris (oppsigelse). Aveți dreptul de a lucra și de a fi plătit în perioada de preaviz, care este de o lună, dacă nu este specificat altfel în contractul de muncă. Preavizul începe de la data de 1 a lunii următoare de la comunicarea intenției de încetare a contractului.

În caz de încălcare gravă a contractului dvs. de muncă, angajatorul vă poate concedia disciplinar (avskjed). Aceasta înseamnă că, contractul de muncă se încheie imediat și trebuie să încetați imediat munca.
Mai multe informaţii despre concediere (în engleză)
În perioadele dificile din punct de vedere financiar, angajatorul dvs. poate să vă concedieze temporar (permittering). Obligația de prestarea a muncii a angajatului și obligația de plată pentru munca prestată a angajatorului încetează în perioada de concediere temporară. Mai întâi trebuie să fiți anunțat în scris și s-ar putea să aveți dreptul la ajutor de șomaj din partea forţelor de muncă (NAV).
Mai multe informaţii despre şomajul temporar (în engleză)

Mediul de muncă adecvat

Ca lucrător în Regatul Norvegiei aveți dreptul la un mediu de muncă adecvat. Cerințe stricte cu privire la securitatea și sănătatea în muncă sunt reglementate prin lege.

Angajatorul dvs. este responsabil pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă. Angajatorul trebuie, în colaborare cu angajații, să ia în considerare posibilele riscuri de la locul de muncă și este responsabil pentru implementarea măsurilor de eliminare sau reducere a riscului astfel încât lucrătorii să nu se înbolnăvească sau să se accidenteze la locul de muncă. Angajatorul trebuie să se asigure că instruirea se face într-o limbă pe care o înțelegeți.

Toate companiile norvegiene trebuie să aibă propriul lor reprezentant pentru securitate și sănătate în muncă (SSM) (verneombud) ales de către angajații companiei. Dvs. ca angajat, ar trebui să știţi cine este reprezentantul pentru SSM și cum puteţi lua legătura cu această persoană. Reprezentantul pentru SSM se asigură că angajatorul își îndeplinește sarcinile cu privire la securitatea, sănătatea și bunăstarea angajaților. Dacă aveți probleme la locul de muncă, puteți discuta acest lucru împreună cu reprezentantul dvs. pentru SSM.
Mai multe informaţii despre reprezentantul pentru siguranţa la locul de muncă (numai în norvegiană)

În industria construcțiilor, hotelieră, restaurantelor și curățeniei, există reprezentanți SSM regionali(regionale verneombud) care ajută angajatorii și angajații în materie de securitate și sănătate în muncă.
Mai multe informaţii despre aranjamentul în legătură cu reprezentantul siguranţei la locul de muncă regional (numai în norvegiană)

De asemenea, în calitate de angajat, aveți datoria de a vă asigura că locul de muncă are condiții de muncă sigure și corespunzătoare. Urmați liniile directoare ale afacerii, utilizați echipamente de protecție obligatorii și ajutați la prevenirea accidentelor și rănirilor. Informați angajatorul și reprezentantul pentru SSM despre condițiile de muncă periculoase.

Cardul de securitate și sănătate la locul de muncă (SSM) (HMS-kort) este un card obligatoriu, pe care toți angajaţii din industria construcţiilor şi curateniei trebuie să-l poarte vizibil la locul de muncă. Acest lucru se aplică tuturor companiilor care își desfășoară activitatea în Regatul Norvegiei: companii norvegiene și străine, companii individuale și agenții de recrutare personal atât pentru contractele încheiate pe perioadă nedeterminată sau determinată. Este responsabilitatea angajatorului să comande un astfel de card pentru dumneavoastră. Cardul este personal, valabil pe perioada angajării și trebuie reînnoit după doi ani.

Dacă nu ați primit un card de SSM, discutați cu angajatorul.

Mai multe informaţii despre cardul de siguranţă la locul de muncă în construcţii (în engleză)
Mai multe informaţii despre cardul de siguranţă la locul de muncă în curăţenie (în engleză)

Contactați Autoritatea Norvegiană de Inspecţie a Muncii (Arbeidstilsynet)

Dacă nu vă sunt respectate drepturile, nu aveţi un card de SSM sau dacă întâmpinaţi alte probleme critice la locul de muncă puteţi apela Autoritatea Norvegiană de Inspecţie a Muncii (Arbeidstilsynet) la telefon (+47) 73 19 97 00 sau contactați consilierii acestei autorităţi la Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). (Centrul de servicii pentru cetăţenii străini).

Puteți transmite o sesizare anonimă la Autoritatea Norvegiană de Inspecţie a Muncii (Arbeidstilsynet)

Puteți găsi la mai multe autorități informații relevante pentru lucrători străini și întreprinderi străine la www.workinnorway.no