Urlop

Każdy ma prawo do corocznego urlopu, co najmniej 25 dni roboczych. Jeśli przekroczyłeś 60-ty rok życia, masz prawo do dodatkowego tygodnia urlopu.

Dni robocze to pracujące dni tygodnia, włączając soboty. Niedziele i dni świąteczne nie liczą się jako dni robocze. Z reguły na tydzień składa się 6 dni roboczych. Każdego roku kalendarzowego pracownik ma więc prawo do czterech tygodni  i jednego dnia urlopu.   

Pracodawca ma, ze stosownym uprzedzeniem, przedyskutować harmonogram i grafik urlopów z pracownikiem lub jego mężami zaufania.   

W sytuacji, gdy pracownik i pracodawca nie mogą dojść do porozumienia, ostatnie słowo należy do pracodawcy. Pracownik może jadnak domagać się przyznania mu trzech kolejnych tygodni urlopu w okresie wakacyjnym, czyli od 1-go czerwca do 30-go września. 

Pracownik może z reguły domagać się informacji o przydzielonym terminie urlopu co najmniej na dwa miesięce przed jego rozpoczęciem. 

W razie choroby w trakcie trwania urlopu, możesz domagać się przesunięcia niewykorzystanych dni urlopu w ramach tego samego roku kalendarzowego. Takie żądanie, udokumentowane zwolnieniem lekarskim, należy przedstawić jak najszybciej po powrocie do pracy.