Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktig for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 millioner kroner hvert år.

Jobber du i skolen? Her er mer informasjon.

Jobber du i barnehage? Her er mer informasjon.

Jobber du i sykehjem? Her er mer informasjon.

Undervisning 

Godt arbeidsmiljø handler om jobben og hvilke arbeidshverdager dere har i skolen. Her er det flere kjente faktorer som påvirker helsen til ansatte. Det kan være vold og trusler, høye emosjonelle krav eller at lærere opplever at de får lite tilbakemelding på utført arbeid.
Vi vet at arbeidsmiljøet har betydning for helsen til de ansatte og at godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. Bransjen undervisning er delt i to - grunnskole og videregående skole. Finn rikitig bransje før dere går i gang med arbeidet.

Finn tips og verktøy for å skape et godt arbeidsmiljø i skolen (arbeidsmiljøportalen.no)

Arbeidsmiljøhjelpen er et gratis, bransjetilpasset verktøy som kan brukes sammen av leder, verneombud, tillitsvalgte og ansatte.

Kom i gang på arbeidsmiljøhjelpen.no

Se hvilke erfaringer, utfordringer og løsninger andre lærere og skoleleder har gjort.

Sett denne filmen fra foreldremøtet som fikk en uventet vri?

Barnehage

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom ansattes arbeidsmiljø og tilbudet barna har i barnehagen.

- Anne Saksvik Buhaug, enhetsleder i barnehage

Finn kunnskap tilpasset dere som jobber i barnehage på arbeidsmiljøportalen.no

Arbeidsmiljø handler om arbeidet vi gjør, og et godt arbeidsmiljø er ikke noe som kommer av seg selv.

I barnehager er det flere som har utfordringer med blant annet høye emosjonelle krav, støy eller smitte. Dette er noe som kan påvirke helsen til de ansatte. Men det er mulig å redusere risikoen for at arbeidet får negative konsekvenser for de ansatte ved å jobbe godt med arbeidsmiljøet.

Hvordan kan dere jobbe sammen for et godt arbeidsmiljø? Finn kunnskap tilpasset dere som jobber i barnehage på arbeidsmiljøportalen.no

Få jevnlige tips om arbeidsmiljøarbeid. Meld deg på vårt nyhetsbrev til barnehager

Se hvordan Brøset barnehage lyktes med å forbedre sitt arbeidsmiljø:

Sykehjem

Til syvende og sist påvirker arbeidsmiljøet kvaliteten på tjenestene vi leverer til pasientene våre. Mestring og trivsel gir bedre arbeidsmiljø, det gjør oss bedre og bidrar til at pasientene har det godt.

- Cecilie Engelsen, fagsykepleier

Finn kunnskap tilpasset dere som jobber i sykehjem på arbeidsmiljøportalen.no

Arbeidsmiljø handler om arbeidet vi gjør, og et godt arbeidsmiljø er ikke noe som kommer av seg selv. God organisering av arbeidet, rolleforståelse og samarbeid med ansatte er viktig i det forebyggende arbeidet.

I sykehjem er det flere som har utfordringer med blant annet høye emosjonelle krav, rollekonflikter eller vold og trusler. Dette er noe som kan påvirke helsen til de ansatte. Ved å jobbe godt med arbeidsmiljøet er det mulig å redusere risikoen for at arbeidet får negative konsekvenser for de ansatte.

Hvordan kan dere jobbe sammen for et godt arbeidsmiljø? Finn kunnskap tilpasset dere som jobber på sykehjem på arbeidsmiljøportalen.no

Få jevnlige tips om arbeidsmiljøarbeid. Meld deg på vårt nyhetsbrev til sykehjem

Se hvordan Kamfjordhjemmet lyktes med å forbedre sitt arbeidsmiljø:

 

Les mer om hvordan Kamfjordhjemmet jobbet med arbeidsmiljøet sitt på idebanken.org