Hvorfor har vi regelverk om varsling?

Varsling kan være en lønnsom og effektiv metode for å avdekke kritikkverdige forhold.

Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for at lovbrudd, korrupsjon og andre uakseptable forhold har blitt avdekket, håndtert og opphørt.

Samfunnet er tjent med at alle, også arbeidstakere som sitter på verdifull kunnskap, har vid ytringsfrihet. Derfor har ytringer som bidrar til å rette opp i kritikkverdige forhold, stor betydning. Varslingsregelverket skal sikre denne ytringsfriheten og samtidig bidra til å beskytte arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold.

For virksomheter er varsling en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Gjennom varsling kan virksomheten avdekke og forbedre kritikkverdige forhold. God håndtering av varsling kan styrke tilliten og omdømmet.

Legg til rette for et godt ytringsklima

Et av arbeidsmiljølovens formål er at virksomheter skal legge til rette for et godt ytringsklima.

En virksomhet med godt ytringsklima har takhøyde for meningsutveksling, og kritikk og andre ytringer ønskes velkommen som grunnlag for forbedring og utvikling i virksomheten. I en virksomhet med godt ytringsklima er det arenaer for dialog og diskusjoner.

Ytringsklimaet i virksomheten kan være helt avgjørende for om et varsel blir framsatt eller ikke. Det er heller ikke tvil om at ytringsklimaet kan ha stor betydning for hvordan ytringer om kritikkverdige forhold blir håndtert i praksis.

Ta meg til hovedsiden om varsling

Kontakt oss for veiledning

Ønsker du mer veiledning om varsling og prosessen du står i? Du kan alltid kontakte Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00.

 


Konverter denne siden til PDF