Utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere som skal reise til Norge

Er du utenlandsk arbeidstaker eller oppdragstaker og skal jobbe i Norge? Før du kommer inn i landet, må du ha en del ting på plass.

| 🇳🇴 Norwegian | 🇬🇧 English🇱🇹 Lithuanian | 🇵🇱 Polish | 🇷🇴 Romanian |

Dette gjelder for alle som skal reise til Norge

Det er ingen spesielle restriksjoner for å reise inn til Norge på grunn av korona. Likevel er det strenge krav til blant annet registrering og testing når du kommer.

Alle må registrere deg i innreiseregisteret (entrynorway.no). I registeret må alle som kommer til Norge, gi opplysninger om blant annet

 • vaksine eller om du har hatt covid-19-sykdom. Du må dokumentere dette med gyldig koronasertifikat.
 • egnet oppholdssted. Du må kunne dokumentere dette.
 • hvem som er arbeids- eller oppdragsgiveren din

Reglene som gjelder for deg som er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene Reglene som gjelder for deg som ikke er vaksinert eller har hatt covid-19

Er du vaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene?

Du kan reise inn til Norge hvis du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene, og kan dokumentere dette med et gyldig koronasertifikat.

Disse koronasertifikatene er gyldige ved innreise til Norge: 

 • skandinavisk koronasertifikat
 • EUs digitale koronasertifikat
 • NHS covid-pass fra England eller Wales
 • COVID certificate fra Nord-Irland
 • COVID-19 vaccination certificate fra Skottland

Alle sertifikatene må kunne verifiseres av norske myndigheter med en QR-kode.

Har du et gyldig koronasertifikat, slipper du

 • test 24 timer før du kommer til Norge
 • test på grensen
 • innreisekarantene

Les mer om koronasertifikat (helsenorge.no)

Dersom du ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19, må du gjøre følgende:

Før du kommer til Norge 

1. Du må undersøke om du må i innreisekarantene når du kommer til Norge. Du må i innreisekarantene dersom du kommer fra land eller områder med plikt til innreisekarantene etter covid-19-forskriften vedlegg A (lovdata.no). 

Du kan også sjekke i kart over innreisekarantene hvilke land og områder i Europa dette gjelder for (fhi.no).

2. Du må ha med en attest som viser negativ test på covid-19. Testen må du ha tatt i løpet av de siste 24 timene.

3. Dersom du må i innreisekarantene, må du enten oppholde deg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted. Egnet oppholdssted er et sted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, eget kjøkken eller matservering.

Dersom du skal bo i oppholdssted som arbeidsgiver tilbyr mens du er i innreisekarantene, må oppholdsstedet være forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Har du ikke egen bolig eller egnet oppholdssted, kan du gjennomføre innreisekarantenen på karantenehotell.

Når du kommer til Norge

4. Du må ta koronatest, enten på flyplassen eller ved grenseovergangen, når du kommer til Norge. Les mer om koronatest ved innreise til Norge (helsenorge.no).

5. Hvis du må i innreisekarantene, må du som hovedregel være i karantene i 10 døgn. Karantenetiden kan forkortes dersom du har fått negativt testresultat på PCR-test tatt tidligst døgn 3 etter ankomst til Norge. Les mer om reisekarantene (helsenorge.no). 

Ta karantenesjekken for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg (helsedirektoratet.no)

6. Du vil bli kontaktet på SMS eller telefon av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Kontrollsenteret informerer om regler og kan melde videre til kommunene og Arbeidstilsynet, som følger opp arbeidsreisende.

Det er ditt ansvar å følge smittevernreglene i Norge.

Se oversikt over smittevernregler og anbefalinger (helsenorge.no)

Les mer om reiser til og fra Norge (helsenorge.no)

Trygt og sikkert arbeidsmiljø

Alle som jobber i Norge, har rett til et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Les mer om rettighetene og pliktene dine

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, kan du kontakte oss.

Kontakt Arbeidstilsynet på telefon eller chat

Kontakt Arbeidstilsynet på Facebook Messenger

Meld fra om brudd på smittevernreglene eller kritikkverdige arbeidsforhold

Er du vitne til brudd på smittevernreglene på arbeidsplassen din eller opplever du kritikkverdige arbeidsforhold, skal du melde fra til oss. 

Tips oss om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold


Konverter denne siden til PDF