Invitasjon til innspel på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 frå sertifisert verksemd

Arbeidstilsynet har forslag til endringar i opplæringsplanane sin modul 1 og modul 2. Endringane får konsekvensar for opplæring utført av sertifisert verksemd for kran, truck og anleggsmaskiner.

Status og frist til å gi innspel

 • Status: Ope for innspel
 • Frist: 15.1.2023

Kva er foreslått endra?

Partane i Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll ga i oktober 2021 råd til Arbeidstilsynet om at digital opplæring under modul 2 bør kunne fortsette, i tillegg til at modul 2 blir gitt som klasseromsundervisning. Forslaget skal svare på spørsmålet: Kva krav må vi stille for at modul 2 gjennomført som videomøte, kan oppfylle opplæringsplanane?

Forslaget tek utgangpunkt i ei vidareføring av praksisen under korona-pandemien, med undervisning gjennomført som videomøter. Forslaget betyr endring i modul 1 og i kvar modul 2.

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar går fram av notatet nedanfor.

Notat og innspelsliste

Innspela blir publiserte etter kvart som dei kjem inn.

Du kan be om å få se de originale innspela gjennom eInnsyn.

 • LO
 • NHO-EBA
 • NHO-Norsk Industri
 • MEF
 • Sentralregisteret – SFS
 • Utviklingskonsult Einar Radem AS
 • Angerman AS
 • Toyota Material Handling Norway AS
 • Kurs og Sikkerhet AS
 • Fidl AS
 • Opplæring Vest AS
 • Viken Kompetanse AS
 • Lime Green Digital AS
 • ASAS Sertifisering AS
 • Kiwa AS
 • Nemko AS
 • NMBU
 • Norsk Sertifisering AS
 • Verify AS
 • NOORSI
 • KTF – Kranteknisk Forening
 • LTF – Løfteteknisk Forening
 • PLF Sekretariat Personløfterforeningen (NOORSI)
 • NU – Norsk Utleieforening

Korleis sende innspel?

Send innspel til Arbeidstilsynet innan svarfristen 15. januar 2023. Bruk eDialog dersom de skal sende oss innspel. Oppgi referansenummer 2022/43556. Les meir om eDialog.

Alle har moglegheit til å gi innspel, sjølv om de ikkje står på innspelslista. Innspela blir publiserte på nettsidene våre.