Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - juni 2016