Equinors høringssvar på forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Equinor har noen kommentarer til høringen for «N,N-dimethylformamid – DNEL». Vi har konferert med Norsk Industri, og siden de allerede har sendt inn sitt høringsinnspill sendes vårt innspill direkte til Arbeidstilsynet.

Equinor oppfatter at problemstillingen nå er at grenseverdier skal reguleres på en av to måter, ved å utarbeide OEL eller å utarbeide DNEL. Det vises til sjefsingeniør Astrid Lund Ramstad, Arbeidstilsynet, sitt innlegg på Vårkonferansen til Norsk Yrkeshygienisk forening, 8. mai 2022.

«Grenseverdier» – Fra et brukerperspektiv

Det må være lett å få informasjon om de ulike verdiene, enten det er OEL verdier eller DNEL verdier. Yrkeshygienikere/bedriftshelsetjenestepersonell er kjent med og bruker jevnlig «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier».

Det anbefales å legge både OEL og DNEL verdier inn i forskriften, og merke for eksempel DNEL verdiene tilsvarende andre merknader i eksisterende liste. Dette vil gjøre at brukerne bare trenger å forholde seg til èn liste fremover.

For de fleste brukere er det mindre viktig hva grenseverdier er basert på (om det er OEL eller DNEL verdier), det er viktigere at alt er samlet i en liste, og da helst i den velkjente «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier».

For N, N dimetylformamid

Eventuell endring av grenseverdi for N,N dimetylformamid, cas nr 68-12-2, har vi ingen kommentar til.