§ 3. Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst:

  • (1) For unge arbeidstakere
    • a) 16 år: kr 110,33
    • b) 17 år: kr 119,83
    • c) 18 år: kr 134,09.
  • (2) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 md. praksis over 18 år: kr 167,90.

0 Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 653 (i kraft 1 juni 2019).