§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Riksavtalen 2018-2020 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene siden og LO og Fellesforbundet på den annen side.